Nasjonalgalleriets historie #6: Nasjonalgalleriet under solkorset. Krig, kunst og kulturkamp

16. november 2016
18:00–19:00

Nasjonalgalleriet

Foredrag om Nasjonalgalleriet under solkorset
I 1941 ble Nasjonalgalleriet underlagt det nye NS-regimet og all reell myndighet overført til ettpartistaten.

Under den tyske okkupasjonen, ble kunst- og kulturfeltet forsøkt endret på radikalt vis for å iverksette NS-regimets totalitære ambisjoner. Gjennom ensretting og nazifisering skulle i prinsippet alle viktige samfunnsinstitusjoner i stat og kommune nyordnes. På kunstfeltet var Nasjonalgalleriet tiltenkt rollen som selve flaggskipet på veien mot det nasjonalsosialistiske tusenårsriket.

Som Kultur- og folkeopplysningsdepartements forlengede arm ble kunstneren Søren Onsager innsatt som direktør for Nasjonalgalleriet etter Jens Thiis, og staben for øvrig erstattet av NS-medlemmer. Hvordan manifesterte den offisielle kunstpolitikken seg i Nasjonalgalleriet under krigen? Hvilke konsekvenser fikk okkupasjonen og NS-regimet for bruken av Nasjonalgalleriets bygning, samlinger og virksomhet?

Foredragsholder Anita Kongssund er kurator ved Nasjonalmuseet.

Foredragsrekken om Nasjonalgalleriets historie
Nasjonalgalleriets fascinerende historie spenner over 180 år, fra et stortingsvedtak i 1836 til den store satsingen på et nytt museumsbygg i dag. I seks foredrag gjennom oktober og november vil sentrale sider av Nasjonalgalleriets historie bli belyst. Alle foredragene vil foregå i Nasjonalgalleriets auditorium onsdager kl. 18.00. Lokalene åpner kl. 17.30 og det blir salg av forfriskninger.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold