Adolph Tidemand_Olav den hellige omstyrter Torsbildet på Hundorp.jpg
Adolph Tidemand, «Olav den hellige omstyrter Torsbildet på Hundorp», 1843. Foto: Nasjonalmuseet / Dag A. Ivarsøy

POP-UP-utstilling: Historiemaleriene som aldri ble malt

21. september 2017
14:00–16:00

Nasjonalgalleriet
Studiesalen

Adolph Tidemands (1814–1876) opprinnelige plan var å vie sin kunstnerkarriere til skildringen av viktige hendelser fra fedrelandets historie. På 1840-tallet arbeidet han med et ambisiøst freskomaleri med motiv fra Olav den Helliges saga. Opplev tegnede forarbeider til Tidemands umalte historiemalerier.

Velkommen!

 

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold