POP-UP-utstilling: Hvem er Picasso?

23. november 2017
14:00–16:00

Nasjonalgalleriet
Studiesalen

På en brukt sinkplate utførte Pablo Picasso (1881–1973) sitt første grafiske blad, Det enkle måltid, høsten 1904. Dette ble starten på en enestående grafisk produksjon.

Suite Vollard (1939) og Suite 347 (1968) viser hvordan Picasso forener liv og kunst.