POP-UP-utstilling: Når fornuften sover, kommer monstrene …

26. oktober 2017
14:00–16:00

Nasjonalgalleriet
Studiesalen

Gjennom alle tider har det mørke og marerittaktige funnet plass i kunsten. Her får innbilningskraften fri utfoldelse og barrieren mellom fantasi og virkelighet viskes ut. Vi markerer mørketidens ankomst med verk av blant andre Francisco de Goya og Theodor Kittelsen.