POP-UP-utstilling: Når fornuften sover, kommer monstrene …

26. oktober 2017
14:00–16:00

Nasjonalgalleriet
Studiesalen

Gjennom alle tider har det mørke og marerittaktige funnet plass i kunsten. Her får innbilningskraften fri utfoldelse og barrieren mellom fantasi og virkelighet viskes ut. Vi markerer mørketidens ankomst med verk av blant andre Francisco de Goya og Theodor Kittelsen.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold