Tidemand Haugianerne
Adolph Tidemand, Haugianerne, 1848. Foto: Nasjonalmuseet / Jacques Lathion

Søndagsomvisning: Historie og tradisjon hos Adolph Tiedemand

18. juni 2017
14:00–15:00

Nasjonalgalleriet

Kom på søndagsomvisning i Nasjonalgalleriet og se norsk nasjonalromantikks store maler i lys av den internasjonale tradisjon som hans bilder ble skapt i dialog med.

Adolph Tidemand (1814–76) er norsk kunsts første profesjonelle og internasjonalt anerkjente figurmaler. Gjennom studietitiden (1833–41) var det hans plan å bli historiemaler. Det var først etter en reise i Sør-Norge i 1843 at han kom til å utvikle det som man gjerne kaller det norske folkelivsbilde.

Tidemands norske folkelivsbilder ble skapt i dialog med to tradisjoner i europeisk kunsthistorie som han kjente svært godt: 1600-tallets nederlandske sjangermaleri og renessansens italienske historiemaleri.

Omvisning ved Eilif Salemonsen.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold