Søndagsomvisning: Munch. Mellom kristendommen og Kristiania-bohemen

16. september 2018
14:00–15:00

Nasjonalgalleriet

Edvard Munch kom fra et alvorlig religiøst hjem. Som ung mann ble den radikale bohemen Hans Jæger hans venn og forbilde. Brytningen mellom kristendom og fritenkeri var et sentralt tema i tiden, og for Munch var denne konflikten personlig og eksistensiell.

Omvisningen vil belyse denne tematikken, slik den kommer til uttrykk i Munchs kunst i 1890-årene. Særlig vil oppmerksomheten rettes mot brytningen mellom kristendommens seksualmoral og bohemens idealer om fri kjærlighet.

Omvisning ved Eilif Salemonsen

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold