Seminar: Gentileschi i Oslo. Nye perspektiver

6. desember 2017
10:00–13:15

Nasjonalgalleriet
Auditoriet

Gentileschi-eksperten Gianni Papi til seminar i Nasjonalmuseet

Judith og tjenestekvinnen med Holofernes hode er et av mesterverkene i Nasjonalmuseets utenlandssamling. Det er attribuert til den italienske 1600-tallsmaleren Orazio Gentileschi, men noen har pekt på datteren Artemisia. Verket er nylig restaurert av konservator Thierry Ford.

I forbindelse med at bildet nå kommer tilbake til den faste utstillingen, inviterer Nasjonalmuseet til et åpent seminar med presentasjon av verket, og med et mer generelt søkelys på både far og datter Gentileschi.

Se programmet her

To internasjonale eksperter kommer til seminaret: Hovedtaler er Gianni Papi fra Firenze. Hans tema er «Artemisia in her Father's house.» Fra Italia kommer også kunsthistorikeren Anna Maria Colombo, ekspert på italienske damaskstoffer. Hun gjennomgår tekstilbruk i Orazio og Artemisia Gentileschis bilder. Thierry Ford og Nina Gram Bischoff presenterer noen nye tekniske og kunsthistoriske perspektiver, etter nyere forskning og de første omfattende tekniske undersøkelser av verket.

Åpent for alle. Seminaret holdes på engelsk.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold