Babyomvisning_ARK2.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Babyomvisning: Kunst eller dokumentasjon? Bjørn Winsnes’ arkitekturfotografier

24. oktober 2017
13:00–15:00

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Velkommen til babyomvisning i utstillingen «Utsnitt. Bjørn Winsnes’ fotografier»!

Fra 1950-årene markerte en kunstnerisk tendens seg i europeisk arkitekturfotografi. Flere fotografer utforsket arkitektonisk form for å uttrykke seg kunstnerisk. I Norge var Bjørn Winsnes (1925–2012) den viktigste representanten for denne retningen.

I utstillingen får du oppleve hvordan Winsnes fremhevet arkitekturens plastiske former og taktile overflater. Flere fotografier framstår som abstrakte komposisjoner. Andre gir en sosial miljøskildring, som var et særtrekk ved nordisk arkitekturfotografi i perioden. Utstillingen fremhever også en annen, men relatert, del av Winsnes’ praksis. Allerede fra midten av 1950-årene fremmet han fotografiet som et selvstendig kunstnerisk uttrykksmiddel.

Byens fineste stellerom står til disposisjon.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold