5 Fogo Long Studio BRS.jpg
Long Studio, kunstneratelier på Fogo Island, Newfoundland, Canada. Arkitekt: Saunders Architecture. Ferdigstilt: 2009. Fotograf: Bent René Synnevåg

Kan arkitektur skape en framtid for fraflytningstruede samfunn?

26. oktober 2017
18:00–19:30

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Velkommen til foredrag og samtale om kulturbasert stedsutvikling ved Todd Saunders fra Saunders Architecture og Svein Harald Holmen fra teamet bak Vardø Restored.

Den kanadiske øya Fogo i Newfoundland og Vardø i Nord-Norge er steder preget av økonomisk stagnasjon og synkende innbyggertall. I Vardø har lokale initiativtagere gått sammen for å gi byen kulturell identitet og en ny, framtidsrettet næring basert på byens historie og kulturarv.

På Fogo Island har Saunders Architecture tegnet seks kunstneratelierer for gjestekunstnere og et hotell. Prosjektet skal stimulere det tradisjonelle fiskerisamfunnet til ny kulturell og økonomisk vekst med en miljøvennlig profil.

Prosjektene er en del av utstillingen «Et sted å være». Utstillingens kurator Markus Richter leder kvelden.

Ved spørsmål, ta kontakt med kurator Anne Marit Lunde: anne.lunde@nasjonalmuseet.no

Meld deg på!

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold