Kuratoromvisning: «Utsnitt. Bjørn Winsnes’ fotografier»

3. september 2017
15:00–16:00

Nasjonalmuseet – Arkitektur, Hvelvet

Velkommen til kuratoromvisning i utstillingen «Utsnitt. Bjørn Winsnes’ fotografier»

Bjørn Winsnes var den viktigste norske representanten for en kunstnerisk retning i arkitekturfotografiet i 1950-årene. Utstillingen viser hvordan hans eksperimenterende holdning stod i kontrast til det konvensjonelle og mer nøytralt dokumenterende arkitekturfotografiet.

Parallelt jobbet Winsnes med det som gjerne ble kalt «skapende fotografi» i samtiden, og hentet inspirasjon fra abstrakt maleri. Utstillingen belyser sammenhengen mellom denne delen av hans praksis og hans arkitekturfotografier.

Du kan se to fotoutstillinger i Nasjonalmuseet denne helgen. Vi markerer åpningshelgen for utstillingen om Winsnes, mens Museet for samtidskunst har finissage for fotoutstillingen «SNAP. Dokumentar og portrett. Fotografier fra samlingen».

Kl. 14.00 i Museet for samtidskunst: Finissage: «En tidsreise i sjangrene dokumentar- og portrettfotografi» med omvisning, etterfulgt av kunstnersamtale med fotograf Dag Alveng.

Kl. 15.00 i Nasjonalmuseet – Arkitektur: Kuratoromvisning i utstillingen om Bjørn Winsnes, som tilhørte generasjonen fotografer før Alveng. Allerede fra midten av 1950-årene jobbet Winsnes for at fotografi skulle bli akseptert som en selvstendig kunstform, sammen med andre fotografer som Kjell Sten Tollefsen, Liv Ellingsen og Ivar Øiesvold. Dette arbeidet ble videreført av Alveng og andre samtidige som Tom Sandberg, og bidro til å befeste synet på fotografi som kunst.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold