Inghild-Karlsen-Nyksund2.jpg
Inghild Karlsen, «Etterbilder», 1995. Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen.

Seminar: Skulpturlandskap Nordland 25 år!

21. oktober 2017
13:00–16:00

Nasjonalmuseet – Arkitektur

På begynnelsen av 1990-tallet tok Nordland fylkeskommune initiativ til et i norsk sammenheng uvanlig prosjekt. Man ville skape en skulptursamling som speilet bredden i den internasjonale samtidskunsten, og plassere verkene på holmer, skjær, åser og fjell i Norland. Bak lå en tanke om at kunstverket med sitt nærvær skaper sitt eget sted. Samtidig skulle skulpturene synliggjøre omgivelsene, slik at stedet fikk en ny dimensjon.

Bak initiativet sto kunstneren A K Dolven, og daværende fylkeskultursjef Aaslaug Vaa og fylkesordfører Sigbjørn Eriksen. Den finske kuratoren Maaretta Jaukkuri ble hyret inn som kunstfaglig leder for prosjektet.

I årene 1992 til 1998 ble hele 33 skulpturer utplassert i like mange Norlands-kommuner. Senere fikk også Dønna, Rødøy og Træna innlemmet i prosjektet. Ideen om å skape en stedsspesifikk kunstsamling skapte en intens debatt, som ble enda mer intens da de første skulpturene kom på plass. 25 år senere har debattene stilnet, flere av verkene har blitt omfavnet av lokalsamfunnet, og i 2015 mottok prosjektet Kulturrådets ærespris.

Jubileet markeres i Oslo med et seminar som belyser Skulpturlandskap Norlands tilblivelseshistorie og ringvirkninger.

Sted: CNS-salen, Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3, Oslo

Tid: Lørdag 21. oktober, kl. 13.00–16.00.

Enkel bevertning

Seminaret er gratis og åpent for alle. Velkommen!

 

Program:

Ingvild Krogvig, kurator ved Nasjonalmuseet, ønsker velkommen.

Kristoffer Dolmen: Skulpturlandskap Nordland – tilblivelse og gjennomføring av prosjektet.

Inghild Karlsen: Om verket Etterbilder – søsterskulpturene i Øksnes kommune.

Panelsamtale og spørsmål.

Filmvisning: Betrakterens Øye Skulpturlandskap Nordland.

 

Foredragsholdere:

Inghild Karlsen (f. 1952) er kunstner og scenograf. Hun er født i Tromsø, og bor og virker i Oslo. Karlsen arbeider med skulptur, maleri, performance, fotografi og video og har deltatt på en rekke utstillinger i og utenfor Norge. Hun er innkjøpt av flere museer og har utført offentlige utsmykkinger. I Skulpturlandskap Nordland er hun representert med verket Etterbilder i Øksnes kommune.

Kristoffer Dolmen (f. 1973) er fra Bodø og har studert kunst- og kulturfag ved Universitetet i Bergen, Stockholms Universitet og Høgskolen i Telemark. Han har MA i skapende kuratorpraksis fra UiB. Han er i dag ansatt som prosjektleder i Nordland fylkeskommune i Bodø med kunst som fagområde. 

Film

Betrakterens øye

I filmen Betrakterens øye møter vi seks av kunstnerne i Skulpturlandskap Norland: Tony Cragg (England), Luciano Fabro (Italia), Olafur Gislason (Island), Dan Graham (USA), Anish Kapoor (India/England) og Raffael Rheinsberg (Tyskland). De beretter om erfaringene de gjorde seg med prosjektet, i tillegg blir man tatt med på en reise i Nordland.

Norsk/italiensk dokumentar produsert av Rampelys A/S, Sortland og VIDEOEST Srl, Trieste, 2006. Produsenter: Eva Ch. Nilsen og Giampaolo Penco. Norsk og engelsk tale, tekstet på engelsk. Varighet: 56 min.

Ny bok

I forbindelse med jubileet utgis en ny bok som presenterer de 36 skulpturene i Skulpturlandskap Nordland. Boken byr på tekster av ledende kunstkritikere og kunsthistorikere, og er rikt illustrert.

Redaktør: Kristoffer Dolmen. Tekster av: Maaretta Jaukkuri, Ida Kierulf, Line Ulekleiv, Simon Harvey, Simen J. Helsvig, Arve Rød, Taru Elfving, Johanne Nordby Wernø og Stian Gabrielsen. Boken utgis på forlaget Uten tittel.

Boken er til salgs i Nasjonalmuseets bokhandel.