Utstillingsåpning: Utsnitt. Bjørn Winsnes’ fotografier

31. august 2017
18:30

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Bjørn Winsnes var den viktigste norske representanten for en kunstnerisk retning i arkitekturfotografiet i 1950-årene. Utstillingen viser hvordan hans eksperimenterende holdning stod i kontrast til konvensjonelt arkitekturfotografi.

Parallelt jobbet Winsnes med det som ble kalt «skapende fotografi», og hentet inspirasjon fra abstrakt maleri. Utstillingen belyser sammenhengen mellom denne delen av hans praksis og hans arkitekturfotografier.

Åpningstale ved Morten Krogvold

Servering av forfriskninger

Velkommen!

Du kan se to fotoutstillinger i Nasjonalmuseet i åpningshelgen for utstillingen. Søndag 3.september inviterer vi til kuratoromvisning i utstillingen om Winsnes, etter Museet for samtidskunsts finissage for fotoutstillingen «SNAP. Dokumentar og portrett. Fotografier fra samlingen». Se arrangement under.

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold