59_007_Aeblelunden_041_H_preview.jpeg.jpg
Æblelunden, København. Foto: Adam Mørk

Visning utenfra – København

18. oktober 2018
17:00–19:00

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Meld deg på 

Hvordan løser København sine boligpolitiske utfordringer? Hva gjør den danske modellen med «allment boligbyggeri» for boligsituasjonen for københavnere flest? Og hvordan er livs- og bokvaliteten i den danske hovedstaden?

Arkitekt Elena Rojas fra Tegnestuen Vandkunsten og bolighistoriker og professor Peder Duelund Mortensen foreleser og samtaler om boligalternativer i København før og nå.

Hjertelig velkommen!

Vi minner om at det er gratis inngang for alle, til alle utstillingene på Nasjonalmuseet – Arkitektur, hver eneste torsdag. Benytt anledningen til å få med deg utstillingene før foredraget!

Hvis du ikke har mulighet til å komme etter å ha meldt deg på, meld fra til nina.hoyum@nasjonalmuseet.no.

 

Peder Duelund Mortensen begynner sitt essay i katalogen til utstillingen «Visning» slik:

Hver måned flytter 1.000 nye borgere til den københavnske metropol, mer enn 10.000 hvert år. Det er arbeidsmuligheter, utdannelse og kulturliv i storbyen som trekker. I de neste ti årene er det planlagt omkring 45.000 nye boliger, som oppføres på noen av byens mest attraktive tomter: tidligere industriarealer langs havnen, nye kvarterer i Ørestad, langs Øresundskysten med Nordhavn som det største nye byområdet, og tidligere industriområder og torgearealer som Carlsbergbyen og Valby Grønttorv.

Det er eiermarkedet som dominerer, med boligbygging på byens dyreste tomter. Konsekvensen er stigende tomtepriser og tettere og høyere bygninger. Det er vanskelig for borgere og familier med små eller mellomstore inntekter å betale, og de må se seg om etter boliger i byens mindre attraktive kvarterer, forsteder eller utkantsområder. Ulikhetene i samfunnet, og motsetningene i levevilkår for beboere i velstående og dårligere stilte områder vil vokse [...] Dette er en utvikling som byens politikere søker å imøtegå med krav om at 25% av boligarealet i nye bebyggelser utføres som allment boligbyggeri.

 

Arrangementer 46 58 ./9Swp1O2b.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/arrangementer/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#activities Dette er en aktivitetsrotmappetrue 2

Relatert innhold