Snøhetta_The Desert.jpg
Frå Snøhetta-utstillinga: "King Abdulaziz Center for Knowledge and Culture", Dharan, Saudi Arabia. Visualisert av MIR

Utstillingar i utlandet

Interessa for norsk arkitektur er stor i utlandet. Nasjonalmuseet har i samarbeid med Utanriksdepartementet vore med å vekkje denne interessa gjennom ei rekkje utstillingar.

I tillegg har Nasjonalmuseet saman med Arkitekturmuseet i Stockholm og Finlands Arkitekturmuseum ansvaret for den nordiske utstillinga ved Arkitekturbiennalen i Venezia, og har delteke med utstillingar på Arkitekturbiennalen i São Paolo.