Gratis tilbud: Inn i bildet

Improvisasjon, skaperglede og refleksjon er stikkord som beskriver «Inn i bildet». 

Programmet er praksisledet, der deltagere eksperimenterer med ulike teknikker i museets atelier, veiledet av kunstpedagoger med Teaching Artist erfaring.

Tilbudet går over et forløp på seks ganger, hvor hver gang varer i 2,5 timer. Det er åpent for alle som ønsker å bli kjent med kunst på en annerledes, deltagende måte. Inn i bildet kan også være en ressurs for deg i en sårbar livsfase.

Prosjektet har blitt utviklet i Nasjonalmuseet av Jeanette Eek Jensen, som har lang erfaring fra egen kunstpraksis, formidling, billedterapi og som Teaching artist, og kollegaen Anna Carin Hedberg, kunstner med erfaring fra formidling og Teaching artist. Tilbudet har vært tilgjengelig for bestemte grupper siden høsten 2011.

Maks 8 deltagere.

Programmet er tilpasset videregåendeelever og voksne.

Gratis tilbud.

 

Kontakt:

Interesserte kan melde fra til Jeanette Eek Jensen eller Anna Carin-Hedberg

 

Relatert innhold

Undervisning og omvisninger 224 58 ./b7ySFRjK00.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/undervisning_og_omvisninger/ MenyplasseringHovedmeny 2

Arrangementer