I Sohlbergs landskap – med iPad som hjelpemiddel

2. oktober 2018–5. oktober 2018

Nasjonalgalleriet
Høstferietilbud

Omvisning og atelier

Harald Sohlberg gjør norske landskap til sitt hovedmotiv. Bildene viser konkrete steder, men også sinnets, tankens og evighetens landskaper. Under museumsbesøket møter elevene originale, kjente malerier av Sohlberg. Når vi ser nøye på maleriene ser vi hvordan han brukte linjer og farger for å formidle sin opplevelse av landskapet.

Gjennom enkel billedanalyse av Sohlbergs malerier får elevene en forståelse for kunstnerens arbeid og redskap til å lage egne bilder. Elevene må reflektere over sitt eget forhold til natur og hvilke følelser som vekkes i dem.

I atelieret arbeider elevene med utgangspunkt i Sohlbergs bilder. Sammen lager vi en tegning i stort format som elevene så avfotograferer med en ipad. Deretter jobber de individuelt med tegningen digitalt hvor de benytter det vi har snakket om innen fargelære. Det blir spennende å se hvor mange forskjellige uttrykk vi får selv om alle jobber med utgangspunkt i samme tegning!

Varighet: To timer
Tidspunkt: Kl. 10.00–12.00 og 13.00–15.00
Klassetrinn: 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn
Antall elever: Maks 15

Det er mulig å spise matpakke i museet etter avtale

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00

Undervisning og omvisninger 224 58 ./b7ySFRjK00.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/undervisning_og_omvisninger/ MenyplasseringHovedmeny 2

Arrangementer