5,6,7, Arkitekturvandring i Kvadraturen.JPG

Arkitekturvandring i Christiania

Da Oslo var en provinsby i det dansk-norske riket
Byvandring
Høst, vår og sommer

Christian IV (1577–1648), konge i Danmark-Norge fra 1588 til 1648, grunnla byen Christiania i 1624 etter renessansens idealer om geometrisk orden, og sporene etter dansketiden er fremdeles tydelige. De bevarte strukturene og bygningene fra den snart 400 år lange historien gjør området, som i dag kalles Kvadraturen, til en fantastisk historiebok.

Elevene finner eksempler på hvordan greske og romerske arkitekturutrykk fra antikken har påvirket arkitekturen i Christiania. Elevene jakter på fysiske spor fra dansketiden og ser at at området skiller seg ut – både på kartet og i terrenget – med sine rette og brede gater. De reflekterer over renessansens idealer i forhold til idealer i vår tid. De lærer om hvordan folk levde i Christiania på 1600-tallet og får høre om ildebranner, kriger, avstraffelsesmetoder, koleraepidemier og pikante intriger byens borgere imellom.

Kle dere etter vær og årstid.

 Varighet: 1 time
 Klassetrinn: 5.–7. klasse
 Antall elever: Maks. 30
 Fag: Samfunnsfag, historie og kunst & håndverk
 Sted: Oppmøte Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3
 Periode: Høst, vår og sommer

Se flere tilbud