Byplansjefene 30.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Byplansjefene. Hva er en god by?

Byggekunst. Arkitektursamlingen 1830 til i dag
Omvisning og atelier
Fast tilbud

Den permanente utstillingen «Byggekunst. Arkitektursamlingen 1830 til i dag» presenterer et utvalg av museets arkitektursamling fra de siste 200 år. De utstilte arbeidene handler først og fremst om ideer – fra visjoner for hele byer til nye konsepter for boligbygging.

Hvorfor ser byene ut som de gjør? Elevene studerer tegninger og modeller av ulike typer bygg hvor alle kan være del av en by. De oppdager at ideer og tenkning rundt arkitektur og byplanlegging forandrer seg og reflekterer over hva de selv synes er viktig. Elevene finner eksempler på arkitekturtegninger og modeller som beskriver hvordan antikkens samfunn har påvirket vår bygningskultur og hvordan sentrale trekk ved ulike tidsepoker gjenspeiler seg i arkitektur, som for eksempel i arkitekturstilene funksjonalisme og dragestil.

I atelierets workshop bygges en miniby. Elevene er selv byplanleggere og reflekterer videre rundt våre bygde omgivelser. Hva synes de er en god by? Med byggesettet Byplansjefene, som består av 700 hus i målestokk 1:200, jobber elevene i fire grupper og bygger hver sin bydel. Deretter setter de delene sammen og diskuterer hvilke byplangrep de vil ta når byen har blitt mye større. Gjennom egen erfaring med å bo i by, studier i utstillingen, egen utprøving og diskusjon i atelieret, får elevene en dypere forståelse av byplan og arkitektur.

Byggesettet Byplansjefene er utviklet av Nasjonalmuseet i samarbeid med Brendeland & Kristoffersen Arkitekter.

Elevene kan spise matpakke i museet, etter avtale.

 Varighet:  2 timer
 Klassetrinn:  5.–7. klasse
 Fag:  Samfunnsfag, kunst og håndverk
 Antall elever:  Maks. 30
 Sted:  Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00