Rhobin Rode, «Biltyveri», 2003. Videostills.
Rhobin Rode, «Biltyveri», 2003. Videostills.

Filosofi med elever – er det alltid galt å stjele?

Mellomstasjonen
Samtaleverksted
Fast tilbud

Med lekenhet og humor jobber den sørafrikanske kunstneren Robin Rhode med tema som kulturelle fenomener og moralske funderinger.

Kunst

Som utgangspunkt for samtalen ser vi Robin Rhodes video fra 2003 med tittelen «Biltyveri». Rhodes arbeider med enkle og klare former. Ved hjelp av en tegnet strek bygger han opp en fortelling hvor kunstneren selv inngår. Han bruker humor til å fortelle om forsøket på å stjele en tegnet bil.   

Samtale

Gjennom å presentere utsagn eller spørsmål for elevene aktiviseres de og blir nødt til å ta stilling til påstander og begrunne sine synspunkter. Denne oppgaven bygger på metodikken i filosofiske samtaler. 

 Varighet:  1 time
 Klassetrinn:  5.–7. klasse
 Fag:  Norsk, KRLE, kunst og håndverk.
 Antall elever:  30
 Oppstart:  Uke 2
 Sted:  Mellomstasjonen, Brynjulf Bulls plass 2

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00