Bølerskogen_1.jpg
Jens Selmer og Preben Krag, «Bølerskogen borettslag», ca. 1954. Foto: Nasjonalmuseet / Morten Thorkildsen

Hva er en god bolig?

Boligideer
Nasjonalmuseet – Arkitektur
Omvisning og atelier

Utstillingen «Boligideer» viser hvordan norske arkitekter har jobbet med boligideer de siste 100 årene. I arkitekturverkstedet jobber elevene med å utvikle ideer for gode boliger de kan tenke seg passer for Oslo år 2037, da byen er blitt nesten dobbelt så stor som den er nå og da de selv er blitt voksne.

Omvisning

I utstillingen fokuserer formidlingen på hvilke samfunnsforhold og ideer som påvirker utformingen av boligidene. Elevene sammenligner prosjektene og diskuterer løsningene. Elevene lærer å lese arkitekturtegninger og forstå sammenhengen mellom todimensjonale tegninger og tredimensjonale rom. De lærer hva tegn og symboler betyr og jobber praktisk med begreper som plan, snitt, fasade, ulike perspektivtegninger og målestokk.

Atelier

I atelierets workshop jobber elevene i mindre grupper med ideutvikling. De jobber praktisk med arkitekturtegninger, møbler og mennesker i målestokk. Workshopen avsluttes med elevenes presentasjon.

Klassetrinn: Mellomtrinnet / Ungdomsskole

Varighet: En eller to timer. En time omvisning + eventuelt en time atelier

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00