På tur med skulptur!

Livets Dans. Samlingen fra antikken til 1950
Omvisning og atelier
Fast tilbud

Omvisning

Hva er en skulptur? I opplegget «På tur med skulptur» snakker vi om hvordan kunstnere har arbeidet med tredimensjonal form som uttrykk. Her finner vi blant annet en tenker og en danserinne og flere andre figurer. Vi prøver å posere som skulpturer og undersøker hvordan ulike materialer som for eksempel gips, bronse eller marmor påvirker formen. Besøket starter i atelieret der vi kan ta på ulike materialer. Etterpå går vi i utstillingssalene og utforsker forskjellige skulpturer fra samlingen.

Atelier

I atelieret arbeider elevene to og to med leire som materiale. Alle får modelleringsverktøy og kavalett. Ved å snurre på kavaletten kan vi se og jobbe med skulpturens form fra ulike sider. Elevene skal jobbe frem former som utrykker en spesiell følelse. Her kan man tenke volum, tekstur og bevegelse for å få frem et spesielt utrykk. Besøket avsluttes med en samtale om skulpturene som har blitt skapt. Målet er å gi en forståelse for og en opplevelse av tredimensjonal form gjennom et historisk tilbakeblikk.

 Tid:  2 timer
 Klassetrinn:  5.–7. klasse
 Fag:  Samfunn, kunstfag, norsk, historie
 Antall elever:  30
 Sted:  Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00