5,6,7, Arkitekturvandring i Kvadraturen.JPG

Arkitekturvandring i Christiania

Byvandring
Høst, vår og sommer

Da Oslo var en provinsby i det dansk-norske riket

Christian 4. (1577–1648), konge i Danmark-Norge fra 1588 til 1648, grunnla byen Christiania i 1624 etter renessansens idealer om geometrisk orden. Sporene etter dansketiden er fremdeles tydelige i bybildet. De bevarte strukturene og bygningene fra den snart 400 år lange historien gjør området, som i dag kalles Kvadraturen, til en fantastisk historiebok.

Elevene finner eksempler på hvordan greske og romerske arkitekturuttrykk fra antikken har påvirket arkitekturen i Christiania. De jakter på fysiske spor fra dansketiden og får se at området skiller seg ut både på kartet og i terrenget med sine rette og brede gater. Elevene reflekterer over renessansens idealer i forhold til idealer i vår tid. De lærer om hvordan folk levde i Christiania på 1600-tallet og får høre om ildebranner, kriger, avstraffelsesmetoder, koleraepidemier og pikante intriger byens borgere imellom.

 Tid:   1 time
 Info:  Godt med klær etter vær
 Klassetrinn:  8.–10. klasse
 Antall elever:  Maks 30
 Sted:  Oppmøte Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3
 Periode:  Høst, vår og sommer
 Fag:  Samfunnsfag, historie og kunst & håndverk

Se flere tilbud