Visning Kværnerdalen
Fra Kværnerdalen. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Boligpolitikk: Hvordan skape en sunn og bærekraftig by?

27. april 2018–18. november 2018

Nasjonalmuseet – Arkitektur
Omvisning og atelier

Oslo har de siste årene vært blant de raskest voksende byene i Europa.

Ved å undersøke boligprosjekter som er planlagt og bygget i hovedstaden de siste ti-femten årene, setter «Visning» søkelys på urban bokvalitet. Hva har uteområder, nabolag, dagslys og planløsninger å si for beboernes livskvalitet? Utstillingene «Visning» og «Boligideer» utfyller hverandre. Der «Visning» stiller spørsmålstegn ved dagens boligbygging, gir «Boligideer» innblikk i boligidealer og -ideer fra de siste hundre årene. Begge har bokvalitet som hovedtema.

Omvisning

Elevene jobbe med spørsmål rundt boligpolitikk. Elevene vurderer og sammenligner politiske idealer og arkitektenes løsninger og presentasjoner. I løpet av undervisningsforløpet tar elevene stilling til aktuelle byplanmessige utfordringer Oslo står ovenfor. For eksempel viser prognosene at Oslo vil bli en millionby i 2037, nesten dobbelt så mange innbyggere som i dag. Alle må ha en bolig og skal vi bygge tetter og høyere? Bygge i skogsmarka eller på dyrket mark? Hvordan skape en sunn og bærekraftig by?

Atelier

I atelierets workshop bygges en miniby tilpasset en økende befolkning. Elevene er selv byplanleggere og reflekterer videre rundt våre bygde omgivelser og dagens og fremtidens utfordringer. Hva synes de er en god by? Med byggesettet Byplansjefene, som består av 700 hus i målestokk 1:200, jobber elevene i fire grupper og bygger hver sin bydel. Deretter setter de delene sammen og diskuterer hvilke byplangrep de vil gjøre når byen har blitt mye større. Gjennom egen erfaring med å bo i by, studier i utstillingene, egen utprøving og diskusjon i atelieret, får elevene en dypere forståelse av byplan og arkitektur.

 

Varighet: En eller to timer. En time omvisning + eventuelt en time atelier

Klassetrinn: Ungdomsskole og videregående skole

 

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00