The Great Graphic Boom.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Fanzine-workshop

23. oktober 2017–31. desember 2018

Mellomstasjonen
Omvisning og atelier

Mens vi venter på åpningen av det nye Nasjonalmuseet i 2020, inviterer vi til fanzine-workshop.

Fanzine er sammensatt av det engelske ordet fan og magazine, ofte forkortet til zine. Det er et spesialblad utgitt i en idealistisk og ikke-kommersiell ånd, ofte laget ved hjelp av kopimaskin, saks, lim og papir; med et upretensiøst og lekent visuelt uttrykk. I løpet av en 2 timers workshop lager klassen en fanzine, der de kuraterer sin egen utstillingskatalog til det nye museet.

Hvordan blir det nye museet? Hva har museet i samlingen? Hvorfor samler museet?

Nasjonalmuseet forvalter, utvikler og tilgjengeliggjør Norges største og mest betydningsfulle samling innenfor kunst, arkitektur og design. I verkstedet leter vi fram objekter fra alle museets avdelinger og presenterer dem i en utstillingskatalog. Ved å bruke fanzine-formatet håper vi å tilgjengeliggjøre museets samling for elevene og skape nysgjerrighet og entusiasme for vår kulturarv.

«Vi tror på at kunsten har kraft til å utvide våre perspektiver og berike våre liv.»


Omvisning: Elevene får en kort omvisning i Mellomstasjonen, der vi blant annet ser på utstillingsmodellen til det nye Nasjonalmuseet og får høre om byggeprosessen.

Atelier: Fanzine-workshop

Varighet: 2 timer

Klassetrinn: Ungdomstrinnet

Fag: Norsk og kunst og håndverk

Antall elever: 25–30 elever per gruppe

Sted: Mellomstasjonen, Brynjulf Bulls plass 2 (ved siden av Nobels Fredssenter)

Periode: Tirsdager og onsdager mellom kl. 09.00 og 12.00. Fra uke 43

Skolen forbereder: Klassene kan forberede seg ved å gjøre seg kjent med Nasjonalmuseets samling i digitalt museum.

Bestill omvisning

Mer informasjon?

Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18

Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00