Marthe Thorshaug, «Comancheria»,  2007. Filmstills.
Marthe Thorshaug, «Comancheria», 2007. Filmstills.

Filosofi med elever – ritualer

Mellomstasjonen
Samtaleverksted
Fast tilbud

Comancheria er navnet på Comanche-folkets land, og denne filmen er en poetisk fortelling om urbefolkningens grep for å integrere de gamle tradisjonene i et moderne liv.

Kunst

Kunstneren Marthe Thorshaug arbeider med kryssningspunkter mellom forskjellige sjangere og virkelighetsnivåer. Gjentagende tema er overlevelse og konstruksjon av nye mytologier og legender. Urbefolkningens vilkår er og har vært konfliktområder. Hvordan kan man opprettholde sin historiske identitet i et moderne samfunn?

Comanceria-prosjektet av Marthe Thorshaug er også en del av Kulturhistorisk museums Amerika-utstilling.

Samtale

Gjennom å presentere utsagn eller spørsmål for elevene aktiviseres de og blir nødt til å ta stilling til påstander og begrunne sine synspunkter. Denne oppgaven bygger på metodikken i filosofiske samtaler.  

 Varighet:  1 ½ time
 Klassetrinn: 8–10. klasse
 Fag: Engelsk, norsk, KRLE, historie, samfunnsfag, kunst og håndverk
 Antall elever: 30
 Oppstart: Uke 2
 Sted: Mellomstasjonen, Brynjulf Bulls plass 2

Se flere tilbud

 

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00