NG.M.00776.jpg
Christian Krohg, «Albertine i politilegens venteværelse», 1885–1887. Foto: Nasjonalmuseet / Jacques Lathion

Fra romantikk til realisme

Livets dans. Samlingen fra antikken til 1950
Omvisning
Fast tilbud

Norges kunsthistorie er ung. Først tidlig på 1800-tallet finner vi profesjonelle norske kunstnere. Datidens uttrykk er det romantiske. Senere på 1800-tallet blir historiemaleriet sentralt, før man i 1880-årene for alvor trekker det virkelige liv og de sanne omgivelser inn i også billedkunsten.

Vi starter med å gå inn i et av J.C. Dahls (1788–1857) storslåtte landskaper i utstillingen «Livets dans. Samlingen fra antikken til 1950». Hva er det som gjør at dette kalles romantisk? Og hva skjer når det kommer mennesker inn i maleriene? Elever og omviser ror av gårde i et brudefølge på det som kanskje er Hardangerfjorden; vi ser sammen på Tidemand og Gudes Brudeferd i Hardanger. Hvor er det nasjonale i dette maleriet?

Mot slutten av 1800-tallet var det store samfunnsendringer, noe som også fikk stor betydning for enkeltmennesket. Hvordan kan vi se det i Christian Krohgs Albertine i politilegens venteværelse? Et annet eksempel fra realismen er Erik Werenskiolds En bondebegravelse. Disse to maleriene er malt samme år; har de noe felles? Hva skiller dem fra hverandre?

 Tid:  45–50 minutter
 Klassetrinn:  8–10.klasse
 Fag:  Formgivingsfag, historie og norsk
 Antall elever:  30
 Sted:  Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00