Ungdomsskole omvisning
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Hvem tror du at du er? Mennesket gjennom tidene

Nasjonalgalleriets samlinger
Omvisning og atelier
Fast tilbud

Omvisning

Bli med på en kunsthistorisk reise, fra antikken og renessansen til dagens flerkulturelle samfunn. Vi ser hvordan kunstnere i ulike tider har fremstilt mennesker med ulike kroppsidealer. Finnes det en sammenheng mellom uformelle avbildninger som for eksempel «selfies» og antikkens ideer om portretteringer?

Atelier

I atelieret bruker vi erfaringene fra omvisningen som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett. Her arbeider elevene praktisk med skisser i blyant og kull. Avslutningsvis diskuterer vi hva som ble til i møte med den historiske kunsten.

 Tid:  2 timer
 Klassetrinn:  8–10.klasse
 Antall elever:  30
 Sted:  Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13
   

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00