TheGreatGraphicBoom-Omvisning05.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Nasjonal identitet

Nasjonalgalleriet
Omvisning og atelier
Fast tilbud

Utstilling
«Livets dans. Samlingen fra antikken til 1950»

Gjennom møtet med kunsten vil elevene kunne reflektere over hvordan nasjonal identitet konstrueres. Hvilke elementer må til for at man kan kalle seg et folk eller en nasjon? Hva var de kunstnerne vi tar for oss, opptatt og påvirket av? Og hva slags endringer kan vi se fra tidlig nasjonsbygging til dagens flerkulturelle samfunn?

Omvisning

I det nasjonale prosjektet som utviklet seg i Norge på 1800-tallet, ønsket man å skape en særnorsk identitet som skilte nordmenn fra dansker og svensker. Man søkte tilbake til de historiske røttene, det opprinnelige, folket og de folkelige tradisjoner. Den storslåtte norske naturen spilte en hovedrolle. For å finne den nasjonale identiteten idealiserte man en historisk fortid, og bonden ble løftet frem som et symbol på det typisk norske.

I omvisningen vil vi se på flere av Nasjonalgalleriets høydepunkter fra denne tiden. I blant andre I.C. Dahl, Thomas Fearnley og Tidemand og Gudes bilder dominerer den norske naturen, og menneskene vi møter, er gjerne stolte bunadskledde nordmenn som lever i pakt med den.

Atelier

I atelieroppgaven får elevene lage tredimensjonale billedrom med utgangspunkt i og inspirasjon fra de nasjonalromantiske bildene vi har sett på. Billedrommene ligner teaterkulisser og utformes av kartong, limpistol og fettstifter. Vi undersøker hvordan vi kan bygge opp perspektiv, størrelsesforhold og temperament.

Elevene deles inn i mindre grupper med tre til fire i hver. Vi avslutter med en gjennomgang hvor gruppene presenterer oppgaven for hverandre.

 Varighet:  2 timer
 Klassetrinn: 8–10. klasse
 Fag: Samfunnsfag, historie, kunst og håndverk, norsk
 Antall elever: 30
 Sted: Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13

Se flere tilbud

 

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00