Atelier Rastløse 001.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Tid for skulptur

Nasjonalgalleriet
Omvisning og atelier
Fast tilbud

Kunst

Kunstnere har gjennom alle tider uttrykt seg i tredimensjonal form. I utstillingen «Livets dans. Samlingen fra antikken til 1950» fokuserer vi på kunstverk som representerer ulike måter å arbeide med skulptur på. Det kan for eksempel være en av verdens mest berømte skulpturer «Nike fra Samothrake» eller en skulptur av en mer familiær og norsk kunstner som Gustav Vigeland. Noen skulpturer forteller om en viss kultur eller et spesifikt sted, andre kan handle om en spesiell person, mytologisk figur eller historisk hendelse.

Omvisning

I omvisningen ser vi på hvordan ulike materialer som gips, bronse, og marmor påvirker vår opplevelse av formen og vi vil også sammenligne og utforske hvordan vi gjennom formen kan utrykke forskjellige tilstander og følelser. Vi ser blant annet på hvordan to så forskjellige kunstnere som August Rodin og Rolf Nesch, gjennom ulike materialer og temperament, likevel berører hverandre tematisk.

Atelier

I atelieret arbeider elevene to og to med leire som materiale. Alle får modelleringsverktøy og kavalett. Ved å snurre på kavaletten kan vi se og jobbe med skulpturens form fra ulike sider. Elevene skal jobbe frem former som utrykker en spesiell følelse. Her kan man tenke volum, tekstur og bevegelse for å få frem et spesielt utrykk. Besøket avsluttes med en samtale om skulpturene som har blitt skapt. Målet er å gi en forståelse for og en opplevelse av tredimensjonal form gjennom et historisk tilbakeblikk.

Varighet: 2 timer

Klassetrinn: Ungdomstrinnet

Fag: Samfunnsfag, kunstfag, norsk, historie

Antall elever: 25–30

Sted: Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00