Willliam Kentridge - Felix in Exile, Video
Willliam Kentridge, «Felix in Exile», 1994. Videostills

Filosofi med elever – ytringsfrihet

Mellomstasjonen
Samtaleverksted
Fast tilbud

Den sørafrikanske kunstneren William Kentridge er mest kjent for store, animerte rominstallasjoner.

Kunst

Kentridge tegner med kull og pastell. Han arbeider med store tegninger, og bygger animasjon ved å viske ut og endre på samme tegningen. Slik får man en linje til hvordan hukommelsen virker. Hans tema beveger seg rundt minne, tap, hukommelse og tilhørighet og identitet. I «Felix in Exile» blir dette tydeliggjort gjennom en poetisk fortelling om å leve i eksil, og handler om det å flykte fra et sted preget av brutalitet og vold.

Samtale

I samtalen vil vi snakke om tema rundt ytringsfrihet. Gjennom å presentere utsagn eller spørsmål for elevene aktiviseres de og blir nødt til å lytte til hverandre, ta stilling til påstander og begrunne sine synspunkter. Denne oppgaven bygger på metodikken i filosofiske samtaler.  

 Varighet:  1 time
 Klassetrinn:  Videregående
 Fag:  Norsk, KRLE, historie, samfunnsfag, kunst og håndverk
 Antall elever:  30
 Oppstart:  Fra uke 2
 Sted:  Mellomstasjonen, Brynjulf Bulls plass 2

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00