I Munchs verktøykasse – med iPad som hjelpemiddel

Nasjonalgalleriet
Omvisning og atelier
Høst og vår 2017–2018

 Utstilling

«Livets dans. Samlingen fra antikken til 1950»

Edvard Munch er spesielt kjent for sin uttrykksfulle malemåte. Han forandret stadig form og eksperimenterte seg fram for å nå det uttrykket han ønsket. Under museumsbesøket møter elevene originale, kjente malerier av Munch. Når vi ser nøye på maleriene oppdager vi at han brukte et rikt spekter av kunstneriske virkemidler, samtidig som han også benyttet datidens teknologi. Han var en moderne kunstner som fotograferte mye og brukte fotografiet nesten som en skissebok. 

Gjennom enkel billedanalyse av Munchs malerier får elevene en forståelse for kunstnerens arbeid og redskap til å lage egne bilder. Elevene må reflektere over hvem de er ved å bytte roller, utforske sine omgivelser og bruke virkemidler kreativt og bevisst.

Atelier

I atelieret arbeider elevene med utgangspunkt i Munchs bilder. Vi relaterer dette til vår egen tid ved at elevene får benytte iPader som et malerverktøy. De jobber i små grupper, og inntar figurenes holdninger og mimikk og overfører disse til sine egne bilder. Gjennom å fotografere hverandre og manipulere bildene digitalt etter Munchs malerimetoder får de et nært kjennskap til en av verdens mest kjente kunstnere.

 Varighet: 2 timer
 Klassetrinn: 5.–7. trinn, 8.–10. trinn, videregående
 Fag: Kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk
 Sted: Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13
 Periode: Høst og vår 2017–2018

Se flere tilbud

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00