Atelier Rastløse 001.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Tid for skulptur

Nasjonalgalleriet
Omvisning og atelier
Fast tilbud

Kunst

Kunstnere har gjennom alle tider uttrykt seg i tredimensjonal form. I utstillingen «Livets dans. Samlingen fra antikken til 1950» fokuserer vi på kunstverk som representerer ulike måter å arbeide med skulptur på. Det kan for eksempel være en av verdens mest berømte skulpturer «Nike fra Samothrake» eller en skulptur av en mer familiær og norsk kunstner som Gustav Vigeland. Noen skulpturer forteller om en viss kultur eller et spesifikt sted, andre kan handle om en spesiell person, mytologisk figur eller historisk hendelse.

Omvisning

I omvisningen ser vi på hvordan ulike materialer som gips, bronse, og marmor påvirker vår opplevelse av formen og vi vil også sammenligne og utforske hvordan vi gjennom formen kan utrykke forskjellige tilstander og følelser. Vi ser blant annet på hvordan to så forskjellige kunstnere som August Rodin og Rolf Nesch, gjennom ulike materialer og temperament, likevel berører hverandre tematisk.

Atelier

I atelieret arbeider elevene med portretter i tradisjonell forstand. Vi bruker leire som materiale. Alle får hver sin leirklump, modelleringsverktøy og hver sin kavalett. Ved å snurre på kavaletten kan vi se og jobbe med skulpturens form fra ulike sider. Det blir viktig å tenke på proporsjoner, volum og variasjon i uttrykk. Besøket avsluttes med at elevene samles og hver og en setter ord på sitt arbeid. Målet er å gi en forståelse for og en opplevelse av tredimensjonal form gjennom et historisk tilbakeblikk.

Varighet: 2 timer

Klassetrinn: Videregående

Fag: Samfunnsfag, kunstfag, norsk, historie

Antall elever: 25–30

Sted: Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13

Bestill omvisning

Mer informasjon?
Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18
Åpent mandag til torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00–14.00