Snapomvisningelever-15002.jpg
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Troløse bilder. Bildets makt over virkeligheten – samtaleverksted

9. februar 2018–13. mai 2018

Nasjonalgalleriet
Omvisning og filosofisk samtale

Utstillingen «Troløse bilder» viser det komplekse forholdet mellom bilder og virkelighet.

Kunst:

Vi er midt i en teknologisk revolusjon. Mobilkamera i lommen. Sosiale mediers umiddelbarhet og rekkevidde. Det er nye tider, og kunsten stiller også nye spørsmål. Den visuelle billedstrømmen som skal forestille våre liv, vår tid, vår verden. Nyhetsklippene, feriefotografiene, alle bildene på internett. Utsnitt og utvalg. Og midt i alt dette: Glimt av sannhet. Bilder med kraft nok til å endre verden.

Samtale:

I samtalen vil vi snakke om forholdet mellom bilder og virkelighet. Gjennom utsagn og spørsmål aktiviseres elevene og de blir nødt til å ta stilling til påstander og begrunne sine synspunkter. Denne oppgaven bygger på metodikken i filosofiske samtaler.

Varighet: 2 timer

Klassetrinn: VGS

Fag: Norsk, kunst og håndverk, samfunnsfag, historie, religion og etikk, mediekunnskap

Antall elever: 30

Sted: Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 13

Bestill omvisning

Mer informasjon?

Ring vårt omvisningskontor på telefon 21 98 22 18