Åpner snart! Harald Sohlberg. Uendelige landskap

28. september 2018–13. januar 2019

Nasjonalgalleriet

Harald Sohlberg (1869–1935) gjør norske landskap til sitt hovedmotiv. Bildene viser konkrete steder, men også sinnets, tankens og evighetens landskaper.

Sohlberg drar til områder som få andre kunstnere interesserer seg for, og bidrar gjennom sine bilder til å gi steder som Røros og Rondane kulturell og kunstnerisk identitet. Skildringene er realistiske, samtidig som motivene er tatt ut av tid og geografisk plassering.

Utstillingen viser bredden og tvetydigheten i Sohlbergs kunst. Bildene er mystiske og tankevekkende. Stille sommernattsmotiver beskriver naturens skjønnhet, men kan samtidig vekke uro. Fargesterke malerier appellerer til intuisjon og følelser. De tar for seg de skjulte sammenhengene mellom den ytre sansbare verden og menneskets indre vesen.

I mange av landskapsmaleriene er fraværet av mennesker påfallende, fordi de samtidig inneholder spor etter menneskelig aktivitet, som hus, veier og telegrafstolper. Spennet mellom det tradisjonstro og det moderne liv gjør hans billedverden spesiell både i norsk og internasjonal sammenheng. Motivene og malemåten skiller ham fra hans samtidige, men gjør ham også unik og evig aktuell.

Utstillingen favner verk fra hele karrieren. Den synliggjør Sohlbergs arbeidsmåter, hvordan ideer utvikles og gjennomføres. Varianter av samme motiv viser aspekter ved den kunstneriske prosessen. Rundt 60 malerier i tillegg til en rekke tegninger, skisser, grafiske verk og foto presenteres.

I 2019 vil utstillingen bli vist i Dulwich Picture Gallery i London og Museum Wiesbaden i Tyskland, 150 år etter kunstnerens fødsel. Dette er første gang Sohlbergs kunst i så stort omfang presenteres for et europeisk publikum.

Utstillingen ledsages av en rikt illustrert katalog og en barnebok om Harald Sohlberg. Begge publikasjoner utgis på norsk, engelsk og tysk.

Utstillinger 45 58 ./9Swp1O1a.ips no/utstillinger_og_aktiviteter/utstillinger/ MenyplasseringHovedmeny Overstyr URL#exhibitions 2

Arrangementer