Fantasi og utopi-27.jpg
Fra undervisning i utstillingen. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Utopi og fantasi

19. august 2008–21. september 2008

Nasjonalmuseet – Arkitektur

Utstillinga viser et lite utval av eksperiment og framtidsvisjonar innan arkitektur og trekkjer fram seks arkitekturutopiar frå det 20. hundreåret og framover. Arkitekturutopiane blir vist i modellar, utfyllande bilde og tekstar med skildringar av utopianes visjonar for eit betre liv.

«Utopi og fantasi» er ei vandreutstilling som formidlast til ungdomsskular og vidaregåande skular.

Kurator for utstillinga er Anne Marit Lunde.