Byplansjefene.jpg
Foto: Brendeland & Kristoffersen Arkitekter

Byplansjefene

Vandreutstilling (skole)

Utstillingen «Byplansjefene» lar barn leke med et enkelt og pedagogisk byggesett som får dem til å reflektere rundt våre bygde omgivelser. Hva er en god by? Hvorfor ser byene ut slik som de gjør? Hvordan burde de ha vært? Utstillingen er et spennende og interessant hjelpemiddel på veien mot de definerte målene for forståelse av arkitektur i læreplanen. Gjennom prosjektering og utprøving får elevene en dypere forståelse for byplan og arkitektur, der de selv trer inn i rollen som byplansjefer. Elevene vil tilegne seg kunnskap om, og reflektere rundt byer, gater, plasser og bygninger med forskjellige funksjoner. De vil få en større kulturell, samfunnsmessig og formal forståelse av våre bygde omgivelser, som igjen vil åpne opp for viktige diskusjoner som pågår i samfunnet elevene selv er en del av.    

Les mer om utstillingen!

Prosjektgruppe: Kristoffersen & Brendeland Arkitekter (kuratorer), Anne Marit Lunde (ko-kurator), Esmeralda De Zilva (prosjektleder) og Christopher Gjerde (utstillingstekniker)