Dysthe Design. Vær så god, sitt!

Vandreutstilling (galleri)

Sven Ivar Dysthe (f. 1931) er en av Norges mest markante designere i etterkrigstiden. Få andre har som Dysthe vært med på å prege daglige og offentlige miljøer i Norge. Også i Tyskland, Storbritannia og USA er hans møbler utbredt. Som industridesigner har Dysthe tegnet en lang rekke produkter, mest nyskapende er hans topunkts skibindinger i hardplast.

Les mer om utstillingen!