I Nasjonalmuseets blindsone

Vandreutstilling

Når kunst blir handling, hva er samlingen verdt da?

Utstillingen gir et aktuelt og informativt innblikk i sosialt engasjert kunst. Gjennom video, websider, rekvisitter og trykket materiale dokumenteres syv prosjekter hvor kunstnere bruker sin kreative kraft i kombinasjon med et sterkt samfunnsengasjement.

Utstillingen introduserer publikum til meningsfulle aksjoner og prosesser, og inviterer til refleksjon og handling om kunstnerens rolle og kunstens funksjon i samfunnet.

En liste over deltagende kunstnere finner du til høyre under materiell.

Utstillingen åpnet i Oslo 15. februar 2014. Se kalender for videre turné nedenfor. Avsluttes august 2016.

 

Prosjektgruppe: Yngvill Aagaard Sjöösten(prosjektleder), Samir M’kadmi (kurator), Ann Kristin Sørli (formidlingskurator), Ida Bronken (konservator), Christopher Gjerde og Nicholas Hellsegg (utstillingsteknikk/AV), Helga Gravermoen(nettverksansvarlig og turnelegger), Ida Strøm-Larsen (logistikk).

 

Utstillingen er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og TrAP i anledning markeringen av grunnlovens 200 års-jubileum.