Lyden av kunst

Vandreutstilling

De siste årene har musikken funnet mye gjenklang i samtidskunsten. Mange visuelle kunstnere er også musikere, mens for andre representerer musikkens umiddelbarhet et uforanderlig ideal som de ønsker å uttrykke gjennom sitt eget arbeid. Utstillingen fokuserer på den yngre generasjonen europeiske kunstnere og inneholder arbeider fra 2005 til 2012. Den viser hvordan musikk og visuell kunst kan knyttes sammen i et unikt kunstnerisk språk.

Deltagende kunstnere: Sophie Clements, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen, Camille Norment og Tori Wrånes.

Utstillingen er en spin-off fra «I Wish This Was A Song. Music in Contemporary Art» som stod på Museet for Samtidskunst 14.september 2012 – 20.januar 2013. 

Prosjektgruppe: Prosjektleder Christin Fonn Tømte, kurator Stina Högkvist, formidlingskurator Ann Kristin Sørli, teknikere Nicholas Hellsegg og Christopher Gjerde, turnèutstillingskoordinator Ida Bronken

Les mer om «Lyden av kunst»