Pentaheks

Vandreutstilling (skole)

Pentaheks-prosjektet fokuserer på konstruksjon, form og arkitektur. Vi ser på konstruksjon som premiss for form. På en variert og leken måte jobber elevene med form og bygger en geodetisk kuppel.

Elevene bygger to kupler, setter trekk på dem og legger et gulvteppe utformet som et geometrisk puslespill. Inne i kuplene lytter elevene til en fortelling om Buckminster Fuller, mannen som oppfant denne type kupler. Deretter samles elevene i en av kuplene for refleksjon, ledet av formidleren.

Pentaheks bidrar til å gjøre matematikkens teoretiske geometrilære konkret. Prosjektet viser sammenhengen og forener fagfeltene naturfag, arkitektur, geometri og eventuelt engelsk. Prosjektets pedagogiske idé er i tråd med et sosiokulturelt læringssyn som går ut på at læring og utvikling skjer gjennom deltakelse i sosial interaksjon.

Les mer om utstillingen!