Ukens kunstverk

Vandreutstilling (skole)

Prosjektidéen
er å integrere kunst i undervisningen i den videregående skolen ved å formidle ett viktig kunstverk fra Nasjonalmuseets samlinger eller fra kunsthistorien hver uke i skoleåret. Dette gjøres ved hjelp av elektroniske medier. På skolen vises bilder av kunstverkene på storskjerm i tillegg til at det legges åpent på nett.

Nasjonalmuseets nettside
viser bilde av ukens kunstverk, samt en kunsthistorisk tekst om kunstneren, epoken og kunstverket, som de utarbeider til hvert kunstverk. I tillegg finner du pedagogiske oppgaver knyttet til hver av kunstverkene. Lærere ved Persbråten vgs. har utarbeidet undervisningsopplegg som er knyttet direkte til Kunnskapsløftets læreplanmål i bestemte fag på de ulike trinnene. Jfr. kunstkalenderen.

Elevmedvirkning
er sentralt i prosjektet. Utgangspunktet er at elever i et 3-årig løp i videregående skole skal møte et nytt kunstverk på skolen hver uke. Derfor er prosjektet bygget som en semesterdelt kunstkalender for hver termin, totalt 6 sesonger. Elever har også vært delaktige i utviklingen av prosjektet, i form av utvalg av kunstverk, utforming av skjerminstallasjon, presentasjoner på skjerm, evalueringer og tilbakemeldinger.

Kunstkalenderen
viser en oversikt over alle kunstverkene i en termin/sesong. Samlet representerer de valgte verk ulike epoker og uttrykksformer innen visuell kunst (tegning, grafikk, maleri, video, installasjon, arkitektur), og oppgavene er tilrettelagt for en stor bredde av fag, trinn og emner. Alle verk, tekster og oppgaver for de tre første sesongene finnes nå på denne nettsiden.

Prosjektet Ukens Kunstverk
startet høsten 2008, og har hatt en utviklingsperiode på 3 år. Ukens kunstverk er nå implementert i flere skoler over hele landet.

Les mer om utstillingen her!

For mer informasjon, kontakt:

Nina Denney Ness
Kurator formidling
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

nina.ness@nasjonalmuseet.no
21 98 20 00 (sentralbord)