Under 40. Ung norsk arkitektur

Vandreutstilling (galleri)

Hvem er de mest interessante unge arkitektene i Norge akkurat nå, og hvordan posisjonerer de seg i det norske og internasjonale landskapet?

Utstillingen presenterer et utvalg arkitekter under 40 år og synliggjør deres interessefelt, arbeidsmetoder og produksjon. Hvem er disse arkitektene og hva er de opptatt av? Skiller de seg vesentlig fra sine forgjengere og de vi gjerne betegner som post Fehn-generasjonen? Hvordan forholder de unge seg til tradisjoner innen norsk arkitektur og til aktuelle og internasjonale samfunnsmessige problemstillinger? Og i hvilken grad vil de prege framtidens arkitektur?

Utstillingens film, fullskalainstallasjoner, modeller, foto og illustrasjoner gir innblikk i nyetablerte arkitekturpraksiser og peker på fremtidige retninger for utviklingen av norsk arkitektur.

De elleve kontorene som er representert i utstillingen er Atelier Oslo, CTRL+N, FFB (Felleskapsprosjektet å Fortette Byen), Huus og Heim Arkitektur, Eriksen Skajaa Arkitekter, Lala Tøyen, MDH Arkitekter, Rodeo Arkitekter, Superunion Architects, SF OSL og Tyin tegnestue Arkitekter.

Kurator: Anne Marit Lunde 
Utstillingen ledsages av en utstillingskatalog

Les mer om utstillingen!