Utstillinger og aktiviteter

Utstillinger i utlandet

Aktuelle utstillingar

Nasjonalmuseets utstillingar «Contemporary Norwegian Architecture # 7» og «SNØHETTA, architecture – landscape – interior» er på vandring i utlandet. Utstillingane er produserte i samarbeid med Utanriksdepartementet.

 

Fra visningen av Contemporary Norwegian Architecture # 7 ved Den 9. arkitekturbiennalen i São Paulo, 1.11.–4.12.2011. Foto: Nasjonalmuseet