Utstillinger og aktiviteter

Utstillinger i utlandet

Arkitekturbiennalen i Venezia 2014

Den nordiske paviljongen, Venezia, 7. juni–23. november 2014

Utstillinga i Den nordiske paviljongen i Venezia, som Nasjonalmuseet i år har ansvar for, viser korleis moderne nordisk arkitektur inngjekk som ein vesentleg del av bistanden til Aust-Afrika i perioden 1960–80, og korleis den nordiske velferdsmodellen kom til uttrykk i ei rekke byggeprosjekt.