Rasisme skjer ikke i et vakuum. Det er vårt alles ansvar å bekjempe rasisme. Dette er også Nasjonalmuseets ansvar. Vi må jobbe for et større mangfold i samlingen og i de historiene vi forteller.

Drapene på George Floyd, Philando Castile, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor og utallige mange andre som er utsatt for systematisk rasisme og maktovergrep har ført til store demonstrasjoner og vekket harme hos veldig mange. Rasisme og politivold er ikke noe som er unikt for USA. Det skjer også i Norge.

Nasjonalmuseets samling har naturligvis utrolig mye å gå på for å presentere flere stemmer, og har en historisk skjevfordeling. Vi har i et stort utviklingspotensial og fortsatt mye å lære.

I Can't Breathe – videoverk av kunstnere

Vi har invitert kunstnere til å respondere på «I Can’t Breathe» og de 8 minuttene og 46 sekundene som George Floyd lå i bakken og ble kvalt av politiet før han døde.

Se videoverkene her
 

Dette skal vi bli bedre på

Arbeidet som gjøres med mangfold og antirasisme i museet skal bli enda bedre og favne bredere. Vi jobber nå med flere tiltak som skal bidra i dette arbeidet.

Å aktualisere samlingen er viktig. Vi har et prosjekt på gang med Nasjonalballetten som tar for seg det ikoniske Brudeferd i Hardanger, med mål om å belyse verket med aktuelle diskusjoner om norsk identitet.

Nasjonalmuseet etterstreber mangfold i nye ansettelser. Vi har også påbegynt et samarbeid med MiRA-senteret.

Vi har mye vi kan bli bedre på. Har du innspill til hvordan vi jobber med samlingen, kontakt Avdelingsdirektør samling, Stina Högkvist.

Har du innspill til hvordan museet kan jobbe bedre med rekruttering, kontakt Seksjonsleder personal, Miriam Nordgård.

Det er nulltoleranse for rasisme i Nasjonalmuseet.

Hva skjer i museet?

Nasjonalmuseet ønsker å ta et tydelig standpunkt, selv om vi erkjenner at dette er noe vi må jobbe med systematisk og over tid.

Museet har egne team som jobber med å endre måten vi jobber på. Museets blindsoneteam forsøker å justere ansattes speil slik at blindsoner kommer til syne, og jobber for at museet skal bli mer inkluderende.

Stikkord for mange av satsingene vi jobber med er deltakelse, flerstemmighet og tilhørighet. Vi må samarbeide med andre utenfor museet for å klare dette. Her undersøker vi nå flere muligheter.

Balansekunst er en forening og et nettverk som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Nasjonalmuseet ble nylig medlem av denne foreningen.

Trap jobber med Nøkkel til byen-prosjektet for et representativt og mangfoldig kulturliv i fremtiden, og har sammen med Nasjonalmuseet og ungdommer i prosjektet, og produsert tekster og filmer som deles i museets flater.

Representasjon er et aktuelt tema i formidlingen, blant annet i utstillingen «En samling blir til». Nordic Black Xpress er en videoserie med poesi som utarbeides i samarbeid med skuespillerstudentene ved Nordic Black Xpress, et flerkulturelt teater i Oslo. Denne serien har utgangspunkt i verk i utstillingen.

I oktober 2020 markerte vi Black History Month Norway, som i 2020 handlet om å finne, dokumentere, dele og bevare norsk-afrikansk historie. For Nasjonalmuseet betyr dette også en synliggjøring av norsk-afrikanske bidrag til norsk kunsthistorie. Vi ville også rette et selvkritisk blikk på egen virksomhet gjennom årets markering, og inviterte til dialog i form av en panelsamtale.

Lær mer her

Her finner du noen utvalgte ressurssider som omhandler antirasisme og et mer mangfoldig og inkluderende kulturfelt:

På norsk

På engelsk