På grunn av forsinkelser i byggeprosjektet åpner det nye Nasjonalmuseet først i 2022.

Koronapandemien, kombinert med forsinkelser i leveranser og montering av sikkerhetsdører, gjør at Statsbyggs ferdigstillelse av det nye Nasjonalmuseet ved Rådhusplassen i Oslo har tatt lengre tid enn planlagt.

Nasjonalmuseet skulle etter planen ha overtatt den nye museumsbygningen fra Statsbygg våren 2020, med sikte på å åpne museet våren 2021. Dette har imidlertid ikke latt seg gjøre. Slik situasjonen er nå, kan kunstmonteringen tidligst begynne i starten av 2021.

Åpningen av det nye Nasjonalmuseet må derfor utsettes til 2022.

– Det nye Nasjonalmuseet er et komplekst bygg med strenge krav til sikkerhet, temperatur og klima. Byggearbeidene er ferdige, men det gjenstår fortsatt noe testing og feilretting, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Sikkerhetsdørene fungerer nå i hovedsak som de skal, men det gjenstår fortsatt noe arbeid med elektro, vaktsentral og klimaregulering.

Koronapandemien har rammet både Statsbyggs byggeprosjekt og Nasjonalmuseets virksomhet. Smittesituasjonen har gitt utfordringer med transport og logistikk, og stans i enkelte leveranser. Det har også oppstått forsinkelser på grunn av karantene for spesialister og håndverkere fra utlandet.

Det betyr at det fortsatt vil være noen usikkerhet knyttet til ferdigstillelse av bygget og til åpningen av det nye museet.

– På grunn av forsinkelsene i byggeprosjektet har vi ennå ikke kunnet ta i bruk utstillingslokaler, verksteder og magasiner. Det er selvsagt leit. Vi ser også at det på grunn av Covid-19 er knyttet en del usikkerhet til museets monteringsjobb, men vi skal gjøre alt hva vi kan for å klargjøre museet på en trygg og effektiv måte når byggeprosjektet blir ferdig. Forhåpentligvis blir det ikke langt inn i 2022 at vi kan slå dørene opp for publikum, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Det nye Nasjonalmuseet blir med sine 55 000 kvadratmeter Nordens største kunstmuseum og kostnadsrammen for byggeprosjektet er på 6,1 milliarder kroner.

Les mer om det nye Nasjonalmuseet her.