Inngår samarbeid. T.v: Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo, t.h: Daglig leder i Balansekunst Siri Haugan Holden
Foto: T.v: Nasjonalmmuseet / Annar Bjørgli. T.h: Mona Lindseth

Balansekunst er en forening og et nettverk som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Nasjonalmuseet er nå blitt medlem av denne foreningen, som første museum.

Hva gjør Balansekunstforeningen?

Balansekunst er en pådriver for likestilling og mangfold knyttet til blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, alder og klassebakgrunn.

Balansekunst støtter medlemsorganisasjonenes innsats gjennom kursing, rådgivning, samarbeid og tiltaksutvikling. Balansekunst driver også formidlings- og politisk påvirkningsarbeid for å sette kunsten og kulturen inn i en samfunnsmessig sammenheng.

– Balansekunstforeningen gjør et viktig arbeid og er en relevant medspiller for oss. Vi skal være et museum for alle og er veldig opptatt av å nå ut til grupper som i dag ikke bruker museet. Nasjonalmuseet jobber også for å justere kjønnsbalansen i samlingen gjennom nye innkjøp, sier Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo.

Avdelingsdirektør for Formidling og publikum, Kirsten Thorseth Poppe.
Foto: Knut Bry

– Vi har to team i museet som målrettet jobber for dette; ett av dem inn mot samlingen og ett av dem ut mot publikum. Det er flott å kunne tenke rundt dette arbeidet sammen med Balansekunstnettverket, legger avdelingsdirektør for Formidling og publikum, Kirsten Thorseth Poppe til.

– Vi må jobbe på tvers av kunst- og kulturuttrykk for å oppnå et inkluderende og mangfoldig kulturliv, sier daglig leder i Balansekunst, Siri Haugan Holden. – Derfor er vi er veldig glade for å nå kunne knytte tettere kontakt med museumsfeltet gjennom Nasjonalmuseet. Å få Norges største kunstmuseum med i pådriverarbeidet åpner nye dører for Balansekunst, sier Holden.