Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Blikkåpner Oslo er et samarbeid mellom Astrup Fearnley Museet, Kunstnernes Hus og Nasjonalmuseet, hvor vi satser på kunstformidling av og for ungdom. Blikkåpnerne bruker sine egne erfaringer og interesser som utgangspunkt for å formidle kunsten til andre.

Gjennom prosjektet har 15 ungdommer fra 16 til 19 år fått betalt deltidsjobb, ca. fire timer per uke, fordelt mellom de tre institusjonene i ett år. Deltakerne representerer de 15 ulike bydelene i Oslo og skal samarbeide om å nå ut til andre unge gjennom å lage arrangementer og innhold for ungdom.

Programmet er inspirert av Blikopeners på Stedelijk Museum i Amsterdam, og er en del av et større samarbeid mellom flere kunstinstitusjoner på Østlandet. Prosjektet finansieres med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Følg @blikkapner på Instagram for å få et ungt perspektiv på kunst og kunstinstitusjonene!