Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Situasjonen knyttet til koronaviruset rammer norske kunstnere, kunsthåndverkere og designere hardt økonomisk. Som et ekstraordinært tiltak for å hjelpe et svært utsatt kunstliv, øker Nasjonalmuseet nå innkjøpsbudsjettet for 2020 til 30 millioner kroner.

De ekstra midlene skal anvendes til kjøp av norsk samtidskunst, kunsthåndverk og design, og det skal kjøpes inn fra norske gallerier og visningssteder. Innkjøp er et tiltak som griper direkte inn i økonomien til norske kunstnere, kunsthåndverkere og designere med umiddelbar virkning.

Dette er en helt ekstraordinær situasjon. I Nasjonalmuseet har vi et nasjonalt ansvar innenfor våre fagfelt, og vi anser et tiltak som dette som en del av vårt samfunnsoppdrag og vårt generelle samfunnsansvar.

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo

I 2020 var det i utgangspunktet satt av 16 millioner kroner til innkjøp, men dette økes nå til 30 millioner kroner. I tillegg kommer 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, som allerede er en satsing rettet mot norsk samtidskunst. Til sammenligning var innkjøpsbudsjettet i 2019 på 9 millioner kroner. Innkjøpene skal følge Nasjonalmuseets vanlige rutiner og oppfylle museets kvalitetskrav. Økt innkjøp av samtidig kunst, kunsthåndverk og design vil også gagne norske gallerier og visningssteder.

En styrket satsing på innkjøp som iverksettes snarest mulig, kan innebære et viktig og avgjørende økonomisk bidrag for mange i kunstfeltet i en kritisk tid. Samtidig er innkjøp av kunst et av Nasjonalmuseets nøkkeloppdrag – vi skal kjøpe inn, samle og bevare for ettertiden. Med denne satsingen får Nasjonalmuseet beriket samlingen med norsk samtidig kunst, kunsthåndverk og design, noe som også vil komme publikum til gode.

Karin Hindsbo

De ekstra midlene til innkjøp overføres fra Nasjonalmuseets egenkapital.