Nasjonalmuseet – Arkitektur, Villa Stenersen og Mellomstasjonen er åpent for publikum.

I tråd med nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet har vi åpnet for besøkende i våre visningssteder, med visse begrensninger.

Velkommen til Nasjonalmuseet – Arkitektur!

Nasjonalmuseet – Arkitektur åpnet igjen fra og med torsdag 14. mai.

Åpningstidene er som vanlig:
Mandag: stengt
Tirsdag, onsdag og fredag: 11–17
Torsdag: 11–19
Lørdag og søndag: 12–17

Nasjonalmuseet følger myndighetenes retningslinjer, slik at det skal være trygt å besøke museet: 

 • Maksimalt 50 personer kan være inne i museet om gangen.
 • Publikum må holde minst en meters avstand til hverandre og til museets ansatte.
 • Inne i Hvelvet er det begrenset plass. En sikkerhetsvakt vil sørge for at kun to personer kan være der inne om gangen.
 • Dersom det oppstår kø for å komme inn på museet, ber vi om at publikum stiller seg i kø på utsiden med nødvendig avstand mellom hverandre.
 • Kontaktløs betaling anbefales.
 • Garderoben er stengt av hensyn til smittevern. Store vesker, bagger og paraplyer er ikke tillatt inne i utstillingslokalene, så vi ber publikum unngå å ha dette med seg.
 • Antibac vil være tilgjengelig ved inngangen og i utstillingslokalene.

Vi viser for tiden utstillingen Wilhelm von Hanno – Arkitekt og tegner i Christiania:

Wilhelm von Hanno (1826–1882) er en av 1800-tallets viktigste og mest produktive arkitekter. Gjennom en serie ervervelser de siste årene har Nasjonalmuseet bygget opp en stor samling med både arkitektoniske tegninger og fascinerende reportasjelignende skissebøker fra Hannos virke.

I tillegg viser vi utstillingen Boligideer og Ola Mørk Sandvik – en norsk Bauhaus-elev.

Utstillingen En samling blir til, som egentlig skulle åpnet 28. mars, ble utsatt og åpnet 19. juni.

Velkommen til Villa Stenersen!

Villa Stenersen åpnet igjen for publikum søndag 24. mai kl. 12.

Villaen vil holde åpent hver søndag kl. 12–16 utover sommeren.

Nasjonalmuseet følger myndighetenes retningslinjer, slik at det skal være trygt å besøke Villa Stenersen: 

 • Maksimalt 10 personer kan være inne i Villa Stenersen om gangen.
 • Publikum må holde minst en meters avstand til hverandre og til våre ansatte.
 • Dersom det oppstår kø, ber vi om at publikum stiller seg i kø på utsiden med nødvendig avstand mellom hverandre.
 • Antibac og engangshansker vil være tilgjengelig ved inngangen.

Villa Stenersen ble tegnet av arkitekt Arne Korsmo på oppdrag fra kunstsamleren og finansmannen Rolf E. Stenersen i 1937–1939. Huset er et av Korsmos mest kjente arbeider og en av de mest sentrale bygningene innen norsk funksjonalisme.

Velkommen til Mellomstasjonen!

Mellomstasjonen åpnet igjen for publikum lørdag 6. juni.

Åpningstider:
Mandag: stengt
Tirsdag–søndag: 12–16

Nasjonalmuseet følger myndighetenes retningslinjer, slik at det skal være trygt å besøke museet: 

 • Maksimalt 20 personer kan være inne i lokalet om gangen.
 • Publikum må holde minst en meters avstand til hverandre og til museets ansatte.
 • Dersom det oppstår kø, ber vi om at publikum stiller seg i kø på utsiden med nødvendig avstand mellom hverandre.
 • Kontaktløs betaling anbefales.
 • Toalettene vil være stengt for publikum.
 • Antibac vil være tilgjengelig ved inngangen.

Det nye Nasjonalmuseet åpner i 2021. I mellomtiden kan du besøke Mellomstasjonen og bli kjent med det som blir Nordens største kunstmuseum! Her kan du studere byggeprosjektet, bli med på omvisninger og delta i flere ulike arrangementer med debatt, musikk og kunst.